افزودن صدف معدنی

تاثیر افزودن پودر صدف معدنی برای طیور مرغداری

تاثیر افزودن پودر صدف معدنی برای طیور مرغداری

صدف معدنی جایگاه بسیار خوبی را در بین تغذیه خوراک دام و طیور و آبزیان توانسته است بدست بیاورد. امروزه تمامی مرغداری ها به طرف مصرف پودر صدف معدنی رو آورده اند. زیرا که آنها با مصرف این محصول تاثیر خوب محصول معدنی را در روی مرغ ها و تخم مرغ های  تولید شده خود […]

بیشتر بخوانید