توزیع زئولیت ایرانی

مرکز توزیع زئولیت کشاورزی ایرانی

با پیشرفت خواص بسیار زیاد مواد معدنی شناسایی شده است که در مصارف بسیار مختلفی از جمله کشاورزی کاربرد دارد انواع مواد معدنی به صورت شیمیایی نیز در این رابطه های

بیشتر بخوانید