تولید کننده انحصاری صدف معدنی

تولید کننده انحصاری صدف معدنی در کارخانه گلستان

تولید کننده انحصاری صدف معدنی در کارخانه گلستان

معدنی که در تصویر مشاهده میکنید معدن  انحصاری صدف معدنی شرکت تولیدی ما در گلستان میباشد.صدف کوهی یا صدف معدنی و یا بنام محلی لوماشل یکی از 64 نوع ماده معدنی بدست امده از معادن ایران میباشد که مزیت این محصول بدلیل دارا بودن کلسیم کافی و البته بعد از تبدیل شدن به پودر صدف […]

بیشتر بخوانید