شرکت پودر ماهی

پودر ماهی خالص جنوب

شرکت تولید کننده پودر ماهی در شمال

شرکت های تولید کننده پودر ماهی در شمال کشور به دلیل دسترسی به دریا و مواد اولیه خوب، توانسته اند تولیدات خوبی را ارائه دهند. به طوری که صادرات آن را نیز در دیگر کشورها خواهند داشت. ایران در شمال و جنوب دسترسی خوبی به آبزیان داشته و از همین رو صنایع وابسته به این […]

بیشتر بخوانید