صدف معدنی چیست ؟

موارد استفاده صدف معدنی در چیست ؟

موارد استفاده کاربرد صدف معدنی در چیست ؟

صدف معدنی داری چند اسم و اصطلاح در بازار  روز میباشد.بعضی ها صدف معدنی را با اسم صدف کوهی وصدف فسیلی میشناسند .برخی ها در علم شیمیایی با نام شیمیایی کربنات کلسیم تحقیق وجستجو میکنند. و از قدیم در اصطلاح اجدادد ما با اسم لوماشل معروف میباشد که همچنان قدیمی های ما هنوز ساکن در […]

بیشتر بخوانید