فراوری صدف معدنی گلستان

تولید فرآوری صدف معدنی با بیشترین کلسیم گلستان

تولید فرآوری صدف معدنی با بیشترین کلسیم گلستان

صدف معدنی چیست؟ وچه کابردی دارد ؟ ودرصد خلوص این محصول را چگونه میتوان تشخیص داد؟ فراوری صدف معدنی با بیشترین خلوص و بیشترین کلسیم جزء مزایای محصول تولیدی شرکت ما میباشد کاهش رطوبت بستر و درصد گاز امونیاک از مزایای مصرف این محصول است.این ماده معدنی بعلت فسیل شدن عاری از هر گونه آلودگی […]

بیشتر بخوانید