مراحل تولید صدف

مراحل تولید پودر صدف معدنی از معدن

مراحل تولید پودر صدف معدنی از معدن

در حقیقت پودر صدف معدنی و یا به اسم دیگر صدف کوهی یک نوع ماده معدنی کرم تا سفید رنگ است که از اجتماع سنگ ها و سخت شدگی پوسته و اسکلت صدف ها تشکیل شده است و درحقیقت به لایه های عظیم فسیل و گوش ماهی که به سنگ تبدیل شده اند اطلاق میشود.در […]

بیشتر بخوانید