مصرف پودر صدف پرورش

تاثیر مصرف پودر صدف برای پرورش بوقلمون

تاثیر مصرف پودر صدف برای پرورش بوقلمون

همان در طور که میدانید پودر صدف معدنی دارای چندین نوع سایز بندی میباشد. ولی بهتر است بدانید که هر یک از این سایز بندی ها دارای مصارف گوناگون میباشد. بهتر است بدانیم از هر کدام از سایز ها باید در کجا و برای چه چیزی مصرف کنیم. هر کدام از مصارف خوراکی دام و […]

بیشتر بخوانید