معادن ایران

تولید داخلی با کیفیت ترین صدف معدنی از معادن ایران

تولید داخلی با کیفیت ترین صدف معدنی از معادن ایران

همان طور که میدانید ایران جزء یکی از کشورهایی معدن خیز در دنیا میباشد .صدف معدنی یا به اصطلاح قدیمی ها لوماشل یکی از 64 نوع ماده معدنی بدست امده از معادن ایران میباشدو زیرا بدلیل دارا بودن کلسیم کافی و البته پس از تبدیل شدن به پودر بیشتر در جیره غذایی دام و طیور  […]

بیشتر بخوانید