پودر صدف معدنی دامداری

اهمیت مصرف پودر صدف معدنی در دامداری

اهمیت مصرف پودر صدف معدنی در دامداری

همان طور که میدانید کربنات کلسیم و یا به اسم دیگر صدف معدنی یکی از ضروری ترین جیره غذایی مصرف تامین کلسیم در بین گاوهای شیری و گوشتی میباشد زیرا که با مصرف پودر صدف در غذایی دام ها ما میتوان با تامین کلسیم به افزایش شیر و پرواری بودن گاو های گوشتی آنها نیز […]

بیشتر بخوانید