کاربرد پودر صدف دام

کاربرد مصرف پودرصدف در خوراک دامی وطیور

کاربرد مصرف پودرصدف در خوراک دامی وطیور

همان طور که قبلا گفتیم نام دیگر صدف معدنی پودر صدف میباشد.کابرد پودر صدف در تهیه تغذیه خوراک دام و طیور استفاده چشمگیری دارد که در مصارف کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور و آبزیان مورد استفاده قرار میگیرد.ریزترین اندازه پودر صدف بنام سایز پودری میباشد و یا به اسم  دیگر آ ردی نیز میشناسند […]

بیشتر بخوانید